Ride like Stone

Bli starkare med funktionell styrka och skadeförebyggande träning.


Cykelträning inomhus till kraftfull musik. Under passet står pulsen i fokus där du siktar mot olika pulsmål. Passet förbättrar din kondition och dina musklers uthållighet, utvecklar även din förmåga att bibehålla en hög intensitet under en längre period.